czwartek, 5 września 2013

0

Rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014

Tegoroczne rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się w poniedziałek 3 września. Pierwszym elementem tej uroczystości była msza święta, po której uczniowie wraz z rodzicami udali się do szkoły. Uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014 dokonała Pani dyrektor Mirosława Haczykowska, która najpierw serdecznie powitała wszystkich uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców oraz zaproszonych gości, a następnie omówiła organizację bieżącego roku szkolnego. Pani dyrektor szczególne słowa zachęty i otuchy skierowała do uczniów rozpoczynających naukę w naszej szkole oraz przedstawiła wszystkich wychowawców klas. Na zakończenie Pani dyrektor życzyła wszystkim zebranym zapału w zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz pasma sukcesów, a także zdrowia i wielu radości w bieżącym roku szkolnym.