wtorek, 10 czerwca 2014

0

Pasowanie na czytelnika.

Dnia 9 czerwca 2014 r. w naszej bibliotece szkolnej odbyło się uroczyste pasowanie na czytelnika uczniów klasy pierwszej. Uroczystość przygotowywana była przez uczniów klasy IV pod opieką nauczyciela bibliotekarza. Były to głównie krótkie przedstawienia wprowadzające małych czytelników w świat książek. Po przedstawieniu uczniowie klasy pierwszej uczestniczyli w uroczystej przysiędze. Następnie młodzi czytelnicy klasy pierwszej pod opieką swojej wychowawczyni odbyli krótkie zajęcia wprowadzające w bibliotece szkolnej. Zajęcia takie przeprowadziła nauczycielka-bibliotekarz.

poniedziałek, 9 czerwca 2014

0

Wycieczka do Straży Pożarnej w Łowiczu6 czerwca 2014 roku uczniowie Szkoły podstawowej w Gągolinie Południowym uczestniczyli w wycieczce do Powiatowej Straży Pożarnej w Łowiczu. Podczas pobytu poznali specyfikę pracy strażaków. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem uczestniczyli w pokazie umiejętności strażackich oraz zobaczyli sprzęt jaki używa się podczas akcji ratowniczo – pożarniczych. Niebywałą atrakcją dla dzieci była możliwość przymierzenia strojów strażaków, czy wejście do wozu strażackiego. Odbyła się również rozmowa z uczniami na temat najczęstszych przyczyn pożarów, o akcjach ratowniczo – gaśniczych oraz jak trudna, niebezpieczna i odpowiedzialna jest praca strażaka.

poniedziałek, 2 czerwca 2014

0

Spotkanie z twórczyniami ludowymi

30.05.2014 r. w ramach projektu „Festyn rodzinny w Kocierzewie Południowym drogą do integracji i aktywizacji mieszkańców” współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w Szkole Podstawowej w Gągolinie Południowym odbyło się spotkanie z twórczyniami ludowymi p. Beatą Rokicką zajmującą się bibułkarstwem i p. Stefanią Borkowską – wycinankarką.

Pod kierunkiem p. Rokickiej uczniowie wykonali bibułkowe kwiaty oraz poznali zasady tworzenia kompozycji i bukietów kwiatowych. Pani Borkowska omówiła rodzaje wycinanek łowickich, zaprezentowała materiały i narzędzia do ich wykonania. Następnie pod jej kierunkiem dzieci własnoręcznie wykonały laurki-karty techniką wycinanki łowickiej.